File was not found on server.
Recent files
Nghị định 49/2016/NĐ-CP Download
Webketoan ND49_27052016CP.pdf
Sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP về vi phạm hành chính về hoá đơn
17 Oct, 2018 964 kb Downloads: 8
Nghị định 109/2013/NĐ-CP Download
Webketoan ND109_24092013CP.pdf
Nghị định này quy định vi phạm hành chính về giá, phí, lệ phí, hóa đơn
17 Oct, 2018 1.18 mb Downloads: 8
Thông báo tỷ giá ngoại tệ Tháng 10/2018 Download
Webketoan TB4752_28092018BTC.doc
Thông báo tỷ giá ngoại tệ Tháng 10/2018
04 Oct, 2018 211 kb Downloads: 132
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND130_27092018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
04 Oct, 2018 3.99 mb Downloads: 65
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC Download
Webketoan Van ban hop nhat so 17_VBHN-BTC (Quy dinh ve hoa don ban hang va cung ung dich vu) (1).docx
Hợp nhất 3 thông tư: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC
27 Sep, 2018 68 kb Downloads: 101
Most downloaded
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
19 Mar, 2018 1.13 mb Downloads: 284569
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 91511
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Downloads: 35196
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28420
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889