File was not found on server.
Recent files
Nghị định 09/2018/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 09_2018.rar
Nghị định này quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  như quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, dịch vụ giám định thương mại, dịch vụ logistics, Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính,….
07 Feb, 2018 49 kb Downloads: 63
Công văn 6008/TCT-CS Download
Webketoan CV6008_2017.doc
Công văn 6008/TCT-CS, ngày 29/12/2017
02 Feb, 2018 41 kb Downloads: 73
Nghị định 191/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 191_2013.pdf
Quy định chi tiết về tài chính công đoàn, đóng kinh phí công đoàn
31 Jan, 2018 283 kb Downloads: 81
Nghị định 43/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 43_2013.pdf
Hướng dẫn điều 10 Luật công đoàn
31 Jan, 2018 261 kb Downloads: 79
Luật công đoàn số 12/2012/QH13 Download
Webketoan Luật công đoàn số 12.doc
Luật công đoàn
31 Jan, 2018 104 kb Downloads: 80
Most downloaded
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 27854
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Downloads: 9227
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Download
TT156_16DKTNCN.zip
19 Dec, 2013 11 kb Downloads: 8518
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế Download
CV2755_10082011TCT.pdf
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 220 kb Downloads: 5044