Thuế GTGT
Công văn 3166/CT-TTHT Download
Webketoan 3166_CT-TTHT_233249.doc
Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
19 Sep, 2018 11 kb Lượt tải: 1408
Công văn số 1712/TCT-KK Download
Webketoan CV1712_25042016TCT.pdf
Kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai
18 Jun, 2018 37 kb Lượt tải: 868
Thông tư 13/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 13-VBHN-BTC..pdf
Thông tư hợp nhất 7 Thông tư về thuế GTGT:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư số 151/2014/TT-BTC
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Thông tư số 193/2015/TT-BTC
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC
- Thông tư số 173/2016/TT-BTC
22 May, 2018 1.37 mb Lượt tải: 1827
Thông tư 13/VBHN-BTC Download
Webketoan TT 13-VBHN-BTC..pdf
Thông tư hợp nhất 7 Thông tư về thuế GTGT:

- Thông tư 219/2013/TT-BTC
- Thông tư 119/2014/TT-BTC
- Thông tư số 151/2014/TT-BTC
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Thông tư số 193/2015/TT-BTC
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC
- Thông tư số 173/2016/TT-BTC
22 May, 2018 1.37 mb Lượt tải: 694
Công văn 1064/TCT-KK Download
Webketoan CV 1064.pdf
Hướng dẫm chính sách thuế khi thực hiện sát nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh
12 Apr, 2018 677 kb Lượt tải: 779
Công văn 3759/BTC-TCT Download
Webketoan CV 3759.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh
12 Apr, 2018 1.4 mb Lượt tải: 814
Công văn 1167/TCT-CS Download
Webketoan CV1167_05042018TCT.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT liên quan đến chuyển máy móc xuống chi nhánh
12 Apr, 2018 564 kb Lượt tải: 820
Công văn 3761/BTC-CST Download
Webketoan CV3761_02042018BTC.doc
Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài.
Ngày ban hành: 02/04/2018
12 Apr, 2018 40 kb Lượt tải: 782
Công văn 6008/TCT-CS Download
Webketoan CV6008_2017.doc
Công văn 6008/TCT-CS, ngày 29/12/2017
02 Feb, 2018 41 kb Lượt tải: 1836
Nghị định 146/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 146.pdf
Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Hiệu lực: 01/02/2018.
26 Dec, 2017 194 kb Lượt tải: 3837

← Bài trước 1 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 1 of 3)