Phân nhóm
folder Thuế GTGT
Thuế giá trị gia tăng
folder Thuế TNDN
folder Thuế TNCN
folder Thuế XK - Thuế NK
folder Thuế Nhà thầu
folder Thuế khác
folder Phí, lệ phí
folder Quản lý thuế
folder Hóa đơn chứng từ


Pháp luật thuế
Nghị quyết 136/NQ-CP Download
Webketoan NQ 136.pdf
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh
04 Jan, 2018 534 kb Downloads: 1436
Công văn 23/CCT-TTHT - Các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo năm 2018 Download
Webketoan - DN thuc hien dau nam - CCT TP Tan An (Long An).pdf
Các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo năm 2018
18 Jan, 2018 1.27 mb Downloads: 2012
21/2017/TT-NHNN Download
Webketoan_TT21_29122017NHNNVN.pdf
1. Thông tư này quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay bao gồm việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bằng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
2. Thông tư này không điều chỉnh việc giải ngân vốn cho vay của ngân hàng chính sách.
26 Feb, 2018 109 kb Downloads: 749
Nghị định 37/2006/NĐ-CP Download
Webketoan_37_2006_ND-CP_10915.doc
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.
27 Feb, 2018 66 kb Downloads: 744
Nghị định 15/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND15_02022018CP.pdf
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
06 Mar, 2018 1.87 mb Downloads: 714
Thông tư 17/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT17_09022018BTC.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 305/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
06 Mar, 2018 38 kb Downloads: 714
Thông tư 08/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT08_25012018BTC.doc
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
06 Mar, 2018 57 kb Downloads: 716
Nghị định 28/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND28_01032018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
08 Mar, 2018 1.41 mb Downloads: 697
Chỉ thị 07/CT-TTg Download
Webketoan CT07_05032018TTg.pdf
Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2018 của Chính phủ
09 Mar, 2018 272 kb Downloads: 708
Thông tư 11/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT 112018.pdf
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2014/TT-BTC về tiền thuê đất, thuê mặt nước
14 Mar, 2018 729 kb Downloads: 675
← Bài trước Bài kế
1 2 3