Đăng ký thành viên
HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ WEBKETOAN PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN !
http://tuvan.webketoan.vn/register/
Thư viện cũ của Webketoan
Các văn bản ban hành trước xin mời xem tại Thư viện cũ của Webketoan
thuvien.webketoan.vn
Tập tin mới nhất
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay Download
ND68_24062020CP.pdf
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
30 Jun, 2020 548 kb Lượt tải: 108
Thông tư số 162/2015/TT-BTC về chào mua, bán chứng khoán Download
TT162_26102015BTC.doc
Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
12 Jun, 2020 765 kb Lượt tải: 58
Quyết định 2133/QĐ-NHCS ngày 27/04/2020 Download
QD2133_27042020NHCS.pdf
Thủ tục phê duyệt của Ngân hàng chính sách xã hội cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
14 May, 2020 465 kb Lượt tải: 98
Thông tư 22/2017/TT-NHNN Download
Webketoan TT22_29122017NHNNVN.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/qđ-nhnn ngày 29/4/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 16/2007/qđ-nhnn ngày 18/4/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước
21 Apr, 2020 1.04 mb Lượt tải: 963
Thông tư 21/2006/TT-BTC Download
Webketoan TT 21_2006_TT-BTC_10916.doc
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 100/2005/qđ-btc
21 Apr, 2020 399 kb Lượt tải: 1039


Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 286939
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
21 Apr, 2020 2.25 mb Lượt tải: 93331
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54157
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 33447
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 29183