Recent files
Nghị định 28/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND28_01032018CP.pdf
Nghị định này quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
18 Aug, 2019 1.41 mb Downloads: 1009
Nghị định 37/2006/NĐ-CP Download
Webketoan_37_2006_ND-CP_10915.doc
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.
18 Aug, 2019 66 kb Downloads: 1060
Nghị định 15/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND15_02022018CP.pdf
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
18 Aug, 2019 1.87 mb Downloads: 1026
Thông tư 17/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT17_09022018BTC.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 305/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
18 Aug, 2019 38 kb Downloads: 1044
Thông tư 08/2018/TT-BTC Download
Webketoan TT08_25012018BTC.doc
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
18 Aug, 2019 57 kb Downloads: 1040


Most downloaded
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Downloads: 285855
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 92430
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Downloads: 54132
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28809
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Downloads: 27315