Recent files
Thông tư 37/2017/TT-BTC Download
Webketoan Thông tư 37.pdf
Thông tư sửa đổi quy định về hóa đơn
21 Jun, 2018 232 kb Downloads: 0
Nghị định 139/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ139.pdf
Nghị định quy định về lệ phí môn bài
21 Jun, 2018 331 kb Downloads: 0
Chỉ thị 15/CT-TTg Download
Webketoan CT15_15062018TTg.pdf
Tổ chức triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
20 Jun, 2018 308 kb Downloads: 84
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Downloads: 903
Công văn số 1712/TCT-KK Download
Webketoan CV1712_25042016TCT.pdf
Kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai
18 Jun, 2018 37 kb Downloads: 7
Most downloaded
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 53201
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28138
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Downloads: 9227
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Download
TT156_16DKTNCN.zip
19 Dec, 2013 11 kb Downloads: 8518