Đăng ký thành viên
HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ WEBKETOAN PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN !
http://tuvan.webketoan.vn/register/
Thư viện cũ của Webketoan
Các văn bản ban hành trước xin mời xem tại Thư viện cũ của Webketoan
thuvien.webketoan.vn
Tập tin mới nhất
Luật lao động 2019 Download
Webketoan-luat-lao-dong-2019.pdf
12 Dec, 2019 5.28 mb Lượt tải: 98
Thông tư 66/2019/TT-BTC Download
Webketoan_TT66_2019_TT-BTC_426342.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
26 Nov, 2019 381 kb Lượt tải: 305
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng từ 2020 Download
ND90_15112019CP.pdf
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2020
20 Nov, 2019 1.2 mb Lượt tải: 977
Công văn số 4178/TCT-CS về hóa đơn điện tử Download
Webketoan_CV4178_15102019TCT.pdf
Công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
18 Nov, 2019 517 kb Lượt tải: 243
10 Oct, 2019 82 kb Lượt tải: 9


Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 286494
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Lượt tải: 93000
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54144
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 33098
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 29043