Recent files
Thông tư 25/2017/TT-NHNN Download
Webketoan TT 25.pdf
Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi và sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính)
19 Jan, 2018 1.26 mb Downloads: 11
Nghị định 88/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 88.pdf
Nghị định này bổ sung quy định xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động và BHXH
19 Jan, 2018 1.56 mb Downloads: 8
Nghị định 95/2013/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 93.pdf
Xử phạt vi phạm hành chính về lao động
19 Jan, 2018 1.18 mb Downloads: 8
Nghị định 05/2015/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 05.pdf
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của bộ luật lao động 2012
19 Jan, 2018 1.01 mb Downloads: 8
Công văn 5917/BHXH-CSYT Download
Webketoan CV 5917.pdf
Hướng dẫn trường hợp về thẻ BHYT hết hạn nhưng người lao động đang điều trị tại bệnh viện hoặc đi khám ngoại trú
19 Jan, 2018 1.92 mb Downloads: 10
Most downloaded
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 27752
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Downloads: 9227
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Download
TT156_16DKTNCN.zip
19 Dec, 2013 11 kb Downloads: 8518
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế Download
CV2755_10082011TCT.pdf
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 220 kb Downloads: 5044