Recent files
Thông báo về việc Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu năm 2019 Download
Webketoan-TB3237-CT-TTHT.25122018.pdf
Cục thuế tỉnh Long An vừa có hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện và báo cáo đầu năm 2019
16 Jan, 2019 1.19 mb Downloads: 443
Thông tư 112/2018/TT-BTC Download
Webketoan-TT112-15112018BTC.pdf
Thông tư sửa đổi thông tư 174/2015/TT-BTC, hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
15 Jan, 2019 1.79 mb Downloads: 5
Công cụ hỗ trợ phát hiện DN bỏ trốn Download
Webketoan-cap-nhat-doanh-nghiep-bo-tron.rar
Đây là công cụ hỗ trợ phát hiện:
- Hóa đơn của DN bỏ trốn, mất tích, mua bán hóa đơn trên TOÀN QUỐC.
- Hóa đơn có mã số thuế bên bán không hợp lệ.
- Hóa đơn của DN có dấu hiệu vi phạm khác.

Phiên bản cập nhật ngày 26/05/2018.
14 Jan, 2019 30.55 mb Downloads: 8498
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Downloads: 3082
Thông tư 132/2018/TT-BTC Download
Webketoan-132_2018_TT-BTC_401322.doc
Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
09 Jan, 2019 875 kb Downloads: 75
Most downloaded
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
19 Mar, 2018 1.13 mb Downloads: 285206
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 91852
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Downloads: 53975
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28560
Webketoan - Thông tư 78/2014/TT-BTC Download
Webketoan TT 78.pdf
Hướng dẫn về Thuế TNDN

Hiệu lực: 02/08/2014

Ban hành: 18/06/2014
18 Sep, 2017 1.22 mb Downloads: 19085