Tập tin mới nhất
10 Oct, 2019 82 kb Lượt tải: 3
Thông tư số 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử Download
Webketoan_TT68_30092019BTC.pdf
Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
10 Oct, 2019 611 kb Lượt tải: 250
Nghị định 119/2018/NĐ-CP Download
Webketoan Nghị định 1192018.pdf
Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
10 Oct, 2019 2.04 mb Lượt tải: 1675
Luật số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế 2019 Download
Webketoan_LL38_13062019QH14.doc
Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.
16 Sep, 2019 668 kb Lượt tải: 593
Nghị định 20/2017/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 20_2017.pdf
Quy định về quản lý thuế của Doanh nghiệp có giap dịch liên kết
06 Sep, 2019 1.53 mb Lượt tải: 1258


Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 285967
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Lượt tải: 92585
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54133
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 31322
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 28835