Tư vấn kế toán
Tìm kiếm:     Tìm nâng cao
Nhóm
 
folder Kế toán - Kiểm toán
folder Pháp luật thuế
folder Lao động - Bảo hiểm
folder Biểu mẫu - Tài liệu


Most downloaded
file TT156_08MST.zip
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
19 Aug, 2014 File size: 0 b Downloads: 20867
file C1_02_GNT.zip
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 File size: 8 kb Downloads: 18889
file C1_07_DNDC.zip
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 File size: 10 kb Downloads: 9227
file TT156_16DKTNCN.zip
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
19 Dec, 2013 File size: 11 kb Downloads: 8518
file CV2755_10082011TCT.pdf
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 File size: 220 kb Downloads: 5044
Recent files
file qd959bhxh.pdf
Quyết định 959/QĐ-BHXH
Thủ tục, hồ sơ trong công tác BHXH
06 Mar, 2017 File size: 2.5 mb Downloads: 0
file TT156_08MST.zip
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
19 Aug, 2014 File size: 0 b Downloads: 20867
file TT156_16DKTNCN.zip
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
19 Dec, 2013 File size: 11 kb Downloads: 8518
file TT156_CKTNCN.zip
Mẫu 23 - Cam kết TNCN
19 Dec, 2013 File size: 10 kb Downloads: 4084
file TT156_ 06GTGT.zip
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT
19 Dec, 2013 File size: 6 kb Downloads: 4327