Đăng ký thành viên
HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ WEBKETOAN PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN !
http://tuvan.webketoan.vn/register/
Thư viện cũ của Webketoan
Các văn bản ban hành trước xin mời xem tại Thư viện cũ của Webketoan
thuvien.webketoan.vn
Tập tin mới nhất
Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ Download
ND123_19102020CP.pdf
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Các Nghị định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ gồm Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP vẫn không bị bãi bỏ, chỉ gỡ bỏ 2 điều khoản gồm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 liên quan đến hiệu lực của Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP.
21 Oct, 2020 5.19 mb Lượt tải: 215
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP về giảm thuế TNDN năm 2020 Download
ND114_25092020CP.pdf
Nghị định này quy định cách áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội dành cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ, không phân biệt loại hình, lớn hay nhỏ.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành (ngày 03/8/2020) và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
30 Sep, 2020 750 kb Lượt tải: 248
Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Download
TT13_03072020BTTTT.pdf
Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Theo Bộ TTTT, quy trình sản xuất phần mềm phải đảm bảo bao gồm các công đoạn sau:

1. Xác định yêu cầu: mô tả ý tưởng về phần mềm, các đặc tính, ngữ cảnh sử dụng...
2. Phân tích và thiết kế: đặc tả các yêu cầu, thiết lập thuật toán...
3. Lập trình, viết mã lệnh
4. Kiểm tra, thử nghiệm
5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì...
7. Phát hành, phân phối, cho thuê

Mỗi công đoạn trên bắt buộc phải có tài liệu chứng minh

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2020 và thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014.
29 Sep, 2020 825 kb Lượt tải: 371
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay Download
ND68_24062020CP.pdf
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
30 Jun, 2020 548 kb Lượt tải: 718
Thông tư số 162/2015/TT-BTC về chào mua, bán chứng khoán Download
TT162_26102015BTC.doc
Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
12 Jun, 2020 765 kb Lượt tải: 334


Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 287537
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
21 Apr, 2020 2.25 mb Lượt tải: 93900
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54161
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 33643
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 29460