Đăng ký thành viên
HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ WEBKETOAN PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN !
http://tuvan.webketoan.vn/register/
Thư viện cũ của Webketoan
Các văn bản ban hành trước xin mời xem tại Thư viện cũ của Webketoan
thuvien.webketoan.vn
Tập tin mới nhất
Quyết định 2133/QĐ-NHCS ngày 27/04/2020 Download
QD2133_27042020NHCS.pdf
Thủ tục phê duyệt của Ngân hàng chính sách xã hội cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
14 May, 2020 465 kb Lượt tải: 13
Thông tư 22/2017/TT-NHNN Download
Webketoan TT22_29122017NHNNVN.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/qđ-nhnn ngày 29/4/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 16/2007/qđ-nhnn ngày 18/4/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước
21 Apr, 2020 1.04 mb Lượt tải: 810
Thông tư 21/2006/TT-BTC Download
Webketoan TT 21_2006_TT-BTC_10916.doc
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 100/2005/qđ-btc
21 Apr, 2020 399 kb Lượt tải: 871
Thông tư 20/2006/TT-BTC Download
Webketoan TT 20_2006.doc
Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 12/2005/qđ-btc ngày 15/02/2005 của bộ trưởng bộ tài chính
21 Apr, 2020 649 kb Lượt tải: 812
Nghị định 174/2016/NĐ-CP Download
Webketoan NĐ 174.pdf
Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán
21 Apr, 2020 1.15 mb Lượt tải: 1003


Tải nhiều nhất
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
18 Aug, 2019 1.13 mb Lượt tải: 286682
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
21 Apr, 2020 2.25 mb Lượt tải: 93136
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Lượt tải: 54148
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018 Download
KBHXHUPDATE0306.rar
Nâng cấp KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/06/2018
09 Jan, 2019 80.69 mb Lượt tải: 33298
19 Aug, 2014 0 b Lượt tải: 29102