Recent files
Công văn 12495/BTC-TCT Download
Webketoan CV12495_06092014BTC.pdf
Công văn đính kèm 2 ví dụ hướng dẫn chi tiết cách xác định thu nhập chịu thuế và số thuế TNCN phải nộp trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng chính sách cân bằng thuế có khấu trừ thuế giả định và tiền nhà giả định
16 Aug, 2018 138 kb Downloads: 15
Công văn 31784/CT-HTr, ngày 17/05/2016 Download
Webketoan CV31784_17052016CTHN.pdf
Hướng dẫn quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế
16 Aug, 2018 106 kb Downloads: 11
Công văn 2037/BTC-TCT, ngày 16/02/2017 Download
Webketoan CV2037.pdf
Công văn hướng dẫn về quy đổi thu nhập không gồm thuế thành thu nhập tính thuế
16 Aug, 2018 106 kb Downloads: 10
Quyết định 636/QĐ-BHXH Download
Webketoan 636_QD-BHXH_312885.doc
Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH
15 Aug, 2018 4.06 mb Downloads: 26
Mẫu C13 - TS theo QĐ 595 Download
Webketoan - Mẫu C13-TS theo QĐ 595.xls
Mẫu C13 - TS theo QĐ 595: Thông báo kết quả đóng cho người tham gia BHXH bắt buộc.
10 Aug, 2018 219 kb Downloads: 33
Most downloaded
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Download
Webketoan ND41_12032018CP.pdf
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
19 Mar, 2018 2.25 mb Downloads: 87226
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28288
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
KBHXH nâng cấp ngày 01/06/2018 Download
WebketoanKBHXHUPDATE0106.rar
Nâng cấp KBHXH ngày 01/06/2018
19 Jun, 2018 80.66 mb Downloads: 15841
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
19 Mar, 2018 1.13 mb Downloads: 11259