Recent files
Công văn 2826/TCT-PCCS Download
Webketoan CV2686_090806.doc
17 Apr, 2018 27 kb Downloads: 43
Thông tư 22/2017/TT-NHNN Download
Webketoan TT22_29122017NHNNVN.pdf
Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 479/2004/qđ-nhnn ngày 29/4/2004 và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 16/2007/qđ-nhnn ngày 18/4/2007 của thống đốc ngân hàng nhà nước
13 Apr, 2018 1.04 mb Downloads: 47
Công văn 1167/TCT-CS Download
Webketoan CV1167_05042018TCT.pdf
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT liên quan đến chuyển máy móc xuống chi nhánh
12 Apr, 2018 564 kb Downloads: 42
Công văn 3761/BTC-CST Download
Webketoan CV3761_02042018BTC.doc
Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất trả cho chủ hàng nước ngoài.
Ngày ban hành: 02/04/2018
12 Apr, 2018 40 kb Downloads: 37
Công văn 1064/TCT-KK Download
Webketoan CV 1064.pdf
Hướng dẫm chính sách thuế khi thực hiện sát nhập doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh
12 Apr, 2018 677 kb Downloads: 46
Most downloaded
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Download
TT156_08MST.zip
19 Aug, 2014 0 b Downloads: 28042
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Download
C1_02_GNT.zip
Mẫu số C1- 02/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 8 kb Downloads: 18889
Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước Download
C1_07_DNDC.zip
Mẫu số C1-07/NS
Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính (đã cập nhật theo QĐ 759/QĐ-BTC)
08 Oct, 2013 10 kb Downloads: 9227
Mẫu 16/ĐK-TNCN Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Download
TT156_16DKTNCN.zip
19 Dec, 2013 11 kb Downloads: 8518
Hướng dãn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018 Download
Webketoan Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017.pdf
Cục thuế TP.HCM hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
19 Mar, 2018 1.13 mb Downloads: 5914