Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Article ID: 712
Last updated: 06 Dec, 2012

Hoàn thuế BVMT

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:

  • Hàng hoá nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài;
  • Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật;
  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất;
  • Hàng hoá nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài;
  • Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

*​(Nguồn tham khảo: Điều 8 thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính)*

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 712
Last updated: 06 Dec, 2012
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 4901
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Dec, 2012 by Ánh Vân - Webketoan
Ngày cập nhật: 06 Dec, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Khai thuế, nộp thuế BVMT.       Phí và Thuế khác