Hồ sơ khai thuế TTĐB bổ sung

Article ID: 509
Last updated: 18 Jul, 2012

Trường hợp khai bổ sung:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn làm sai lệch số thuế phải nộp thì được khai bổ sung.
-  Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, NNT nộp số thuế tăng thêm đồng thời phải xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt chậm nộp (0,05%/ngày).
-  Trường hợp khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì NNT được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Hồ sơ khai bổ sung:

-  Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB của kỳ kê khai thuế cần điều chỉnh theo số đã điều chỉnh.
-  Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
-  Tài liệu giải thích cho bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 509
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 5582
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng, theo lần phát sinh       Nộp thuế TTĐB