Hồ sơ khai thuế TTĐB theo tháng, theo lần phát sinh

Article ID: 508
Last updated: 18 Jul, 2012

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và các bảng kê có liên quan làm căn cứ để NNT khai thuế, tính thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

  • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
  • Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
  • Bảng kê hoá đơn hàng hoá mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-2/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Riêng cơ sở sản xuất có số thuế TTĐB phát sinh lớn ngoài việc kê khai hàng tháng phải kê khai nộp thuế theo định kỳ 5 ngày hoặc 10 ngày 1 lần. Cụ thể:

  • Cơ sở sản xuất bia có công suất đến 20 triệu lít/năm, cơ sở sản xuất thuốc lá điếu có công suất đến 20 triệu bao/năm, cơ sở sản xuất ô tô, sản xuất máy điều hòa nhiệt độ, cơ sở sản xuất rượu kê khai nộp thuế theo định kỳ 10 ngày một lần.
  • Cơ sở sản xuất bia có công suất trên 20 triệu lít/ năm, cơ sở sản xuất thuốc lá điếu có công suất trên 20 triệu bao/năm kê khai thuế theo định kỳ 05 ngày một lần.
  • Cơ sở nhập khẩu hàng hoá chịu thuế TTĐB phải kê khai theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nhập khẩu.
Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 508
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 6652
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Nguyên tắc khai thuế TTĐB       Hồ sơ khai thuế TTĐB bổ sung