Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu

Article ID: 503
Last updated: 18 Jul, 2012

Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

(Hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm)

Việc quy đổi tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 503
Last updated: 18 Jul, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 9625
Bình luận: 0
Ngày đăng: 10 Jul, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Giá tính thuế TTĐB đối với hàng sản xuất trong...       Giá tính thuế TTĐB đối với các loại hình khác