Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định

Article ID: 494
Last updated: 05 Jul, 2012

Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước), vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự trong quý I của năm tiếp theo

Hồ sơ khai quyết toán thuế:


+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 04/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011;
+ Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Bảng kê chứng từ nộp thuế,
+ Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 494
Last updated: 05 Jul, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 6417
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước...       Thuế tiêu thụ đặc biệt