Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

Article ID: 493
Last updated: 05 Jul, 2012

Hồ sơ (1 bộ):

+ Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN
+ Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu mẫu số 02-1/NTNN
+ Bảng kê chứng từ nộp thuế theo các lần thanh toán
+ Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.

Cách thức thực hiện : Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam, qua hệ thống bưu chính.

Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải khấu trừ số thuế phải nộp trước khi thanh toán và chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi. Bên Việt Nam tự nộp số thuế đã khấu trừ của nhà thầu nước ngoài vào ngân sách nhà nước.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 493
Last updated: 05 Jul, 2012
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 7520
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 05 Jul, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Quyết toán thuế nhà thầu       Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn...