Phương pháp hỗn hợp

Article ID: 490
Last updated: 30 Sep, 2014


Đối tượng và điều kiện áp dụng :
 
► Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

► Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

► Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

► Có đăng ký nộp thuế theo phương pháp hỗ hợp: 

+ Tự khai thuế GTGT như một Doanh nghiệp Việt Nam 

+ Do Doanh nghiệp Việt Nam khấu trừ thuế TNDN.

* Nguồn tham khảo: Điều 14.15.16, Chương II, Thông tư 103/2014/Tt-BTC ban hành ngày 06/08/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 490
Last updated: 30 Sep, 2014
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 7353
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 30 Sep, 2014 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)       Công thức tính thuế nhà thầu