Phương pháp kê khai

Article ID: 488
Last updated: 10 May, 2016

Đối tượng và điều kiện áp dụng

  • Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
  • Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
  • Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Nguồn tham khảo: Điều 8, 9, 10, Chương II, Thông tư 103/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/08/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 488
Last updated: 10 May, 2016
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 9204
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Tính thuế nhà thầu       Phương pháp trực tiếp ( trước gọi là ấn định)