Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin

Article ID: 487
Last updated: 10 May, 2016

Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC ( Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi) 
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh

Nguồn tham khảo:

- Điều 11, Thông tư 80/2012/TT-BTC, ngày hiệu lực 01/07/2012

- Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC, ngày hiệu lực 20/12/2013

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 487
Last updated: 10 May, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 6172
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 10 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Chứng nhận đăng ký thuế       Tính thuế nhà thầu