Nghĩa vụ thuế nhà thầu

Article ID: 483
Last updated: 03 Oct, 2014

Nghĩa vụ thuế nhà thầu

+ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ :
   Thuế giá trị gia tăng (GTGT) & thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

+ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ :
   Thuế giá trị gia tăng (GTGT) & thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

+ Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về  
   thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

* Nguồn tham khảo: Điều 5 Chương I, Thông tư 103/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/08/2014

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 483
Last updated: 03 Oct, 2014
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 8209
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jun, 2012 by Diễm Phúc - Webketoan
Ngày cập nhật: 03 Oct, 2014 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu
item Công thức tính thuế nhà thầu

Bài trước     Bài kế
Thuế áp dụng       Căn cứ tính thuế