Quy định về hàng cho biếu tặng nhân viên

Article ID: 1565
Last updated: 28 Jan, 2019

Webketoan-quy-dinh-ve-cho-bieu-tang-nhan-vien

Nếu quà tết cho nhân viên là hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa, thành phẩm công ty sản xuất thì theo khoản 7 và 9 Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC:

  • b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
  • 2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

è Như vậy hàng hóa dịch vụ cho biếu tặng cán bộ công nhân viên công ty cũng phải lập hóa đơn.

Webketoan-quy-dinh-ve-cho-bieu-tang-nhan-vien

 è Cách hạch toán:

  • Khi mua hàng hóa về nhập kho dùng cho, biếu tặng:

Nợ TK 152, 153, 156

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

  • Xuất cho, biếu tặng:

Nợ TK 641, 642

            Có TK 152, 153, 156

            Có TK 3331

Các khoản tiền lương, thưởng cho người lao động được quy định tại Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 3 thông tư 25/2018/TT-BTC như sau:

  • Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 è Như vậy để khoản chi lương thưởng cho nhân viên được ghi nhận là chi phí được trừ thì phải được ghi cụ thể ở một trong các văn bản trên.

-     Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

è Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Biên tập: Phan Thị Anh Thơ - Nguyễn Phạm Hà Giang

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1565
Last updated: 28 Jan, 2019
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 238
Bình luận: 0
Ngày đăng: 28 Jan, 2019 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 28 Jan, 2019 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
chi phí được trừ chi phí cho biếu tặng nhân viên
Bài trước     Bài kế
Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán       Hạch toán truy thu thuế