Các khoản chi phí khi mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn có thể đưa vào chi phí được trừ?

Article ID: 1563
Last updated: 28 Jan, 2019

Các khoản chi phí khi mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân, hộ gia đinh không có hóa đơn có thể đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Nếu Công ty chuyên kinh doanh về hoa tươi, mua nguyên vật liệu như hoa tươi, các vật dụng để cắm hoa tạo ra  thành phẩm như bó hoa, giỏ hoa, các nguyên vật liệu mua từ người dân, mua của các cô chú ngoài chợ thì có đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN hay không?

Webketoan-chi-phi-mua-hang-hoa

Để trả lời câu hỏi trên thì ta căn cứ vào thông tư sau

Căn cứ vào thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Tại khoản 2.4 qui định chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

-  Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

-  Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy:

1. Nếu mua hàng hóa của cá nhân không có hóa đơn muốn đưa vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN cần phải lập những chứng từ sau:   

- Lập bảng kê mua hàng hóa, nguyên vật liệu, mẫu 01/TNDN

- Biên bản giao hàng

- Chứng từ chi tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi nếu có

2. Nếu sự dụng các dịch vụ của cá nhân như: vận chuyển, bốc xếp, dịch tài liệu, sửa chữa nhỏ của người không kinh doanh không có hóa đơn, nếu chứng từ thanh toán ghi rõ tên, địa chỉ người cung ứng dịch vụ, số tiền thanh toán, ký nhận tiền của người cung ứng dịch vụ; Người duyệt chi phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế ( tham khảo thêm công văn 1534 TCT/CS ngày 04/05/2001).
 

Nhóm biên tập: Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phạm Thị Phương Thảo

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1563
Last updated: 28 Jan, 2019
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 126
Bình luận: 0
Ngày đăng: 28 Jan, 2019 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 28 Jan, 2019 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
chi phí không có hóa đơn
Tài liệu đính kèm
item Webketoan-CV1534_040501.pdf (28 kb) Download

Bài trước     Bài kế
Hoa hồng môi giới của cá nhân có được tính vào...       Các khoản chi không được trừ