Chi phí quà tặng khách hàng cuối năm là cá nhân

Article ID: 1557
Last updated: 25 Dec, 2018

Webketoan-chi-phi-qua-cuoi-nam

Webketoan-chi-phi-qua-tang-cuoi-nam
 

Biên tập: Nguyễn Hải Đường.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1557
Last updated: 25 Dec, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 315
Bình luận: 0
Ngày đăng: 25 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 25 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tags
chi phí quà tặng cuối năm
Bài trước     Bài kế
Thuế vãng lai       Văn bản về thuế giá trị gia tăng