Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Article ID: 1555
Last updated: 20 Dec, 2018
Article ID: 1555
Last updated: 20 Dec, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2989
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Dec, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Dec, 2018
by Loan - Webketoan

Từ ngày 01/09/2017 cơ quan BHXH đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Doanh nghiệp đóng tiền đầy đủ trước 31/12/2018 sẽ được gia hạn thẻ tự động cho năm 2019.

Thẻ BHYT chỉ thể hiện “giá trị sử dụng từ ngày….”, không thể hiện ngày hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT.

Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

Vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mình, trước khi đi khám chữa bệnh, người lao động có thể tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình theo trang web sau:

https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Webketoan-gia-han-bao-hiem-y-te

Người lao động nhập đầy đủ:

  • Mã thẻ
  • Họ Tên
  • Ngày/năm sinh, nên ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh
  • Mã xác thực
  • Nếu thẻ hết hạn sử dụng thì yêu cầu doanh nghiệp đóng BHYT để hưởng đúng quyền lợi, đặc biệt đối với các trường hợp ốm đau, thai sản.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1555
Last updated: 20 Dec, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2989
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Tags