Hướng dẫn tạm thời về đóng BHXH cho người nước ngoài

Article ID: 1550
Last updated: 12 Dec, 2018
Article ID: 1550
Last updated: 12 Dec, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2588
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Dec, 2018
by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Dec, 2018
by Loan - Webketoan

Bắt đầu từ ngày 01/12/2018 khi Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng bảo hiểm bắt buộc.

Webketoan- lao-dong-nuoc-ngoaiCụ thể như sau:

1. Đối tượng bắt buộc
 

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chhành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đ01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
 

Đối tượng không bắt buộc

- Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệpNhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

- Người lao động đã đủ tuổi ngh hưu

Lưu ý: Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động ch đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sdụng lao động phải đóng vào quỹ bảo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Mức đóng:

* Từ 01/12/2018:

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên qutiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, gồm:

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

- 0,5% vào quỹ hảo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Từ 01/01/2022:

Người sử dụng lao động

Người lao động

Quỹ ốm đau và thai sản

3%

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0.5%

Quỹ hưu trí và tử tuất

14%

8%

3. Tiền lương tháng đóng BHXH:
 

webketoan-tien-luong-thang-dong-BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

4. Chế độ:

* Từ 01/12/2018:

- Chế độ ốm đau: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

- Chế độ thai sản: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

- Chế độ bo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

* Từ 01/01/2022:

Ngoài các chế độ BHXH nêu trên người lao động, thân nhân người lao động còn được hưng các chế độ BHXH sau đây:

- Chế độ hưu trí: thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

- Các trường hợp hưng BHXH một lần: thực hiện theo khoản 6 điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

- Chế độ tử tuất: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

- Thực hiện chuyển đổi chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú Việt Nam: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

5. Thủ tục hồ sơ:

Tại TP.HCM:

- Từ 01/12/2018 cơ quan BHXH sẽ chuyển tất cả người nước ngoài đang tham gia BHYT tại mã BW sang mã IC để tham gia BHXH, BHYT. Trường hợp người nước ngoài thuộc điểm 1.2 Khoản 1 nêu trên thì đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tphiếu giao nhận hồ sơ 600 để giảm mã IC và phiếu giao nhận hồ sơ 603 để tăng lại vào mã BW.

- Đơn vị thực hiện kê khai hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành với mã đơn vị tham gia được chuyển đổi từ mã BW sang IC.

Ví dụ: Đơn vị đang được cơ quan BHXH cp mã tham gia BHYT cho người nước ngoài BW0001Z, thì từ ngày 01/12/2018 sẽ được cấp mã tham gia BHXH, BHYT tương ứng IC0001Z.

Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đ3 tiêu chí:

  • Tên đơn vị,
  • Mã đơn vị tham gia BHXH,
  • Nội dung nộp tiền.

Trường hợp đơn vị lập 1 chứng từ cho nhiều mã đơn vị (như: YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp của từng mã đơn vị trong nội dung nộp tiền.

Nguồn tham khảo: Công văn 2446/BHXH-QLT, ngày 29/11/2018.
 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1550
Last updated: 12 Dec, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2588
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Dec, 2018 by Loan - Webketoan
Tags

Tài liệu đính kèm