Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu,...

Article ID: 1444
Last updated: 07 May, 2018

Ngày 27/04/2018, Bộ công thương ban hành Quyết định 1408/QĐ-BCT.

Quyết định này phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu, sở giao dịch hàng hóa, quản lý cạnh tranh, kỹ thuật an toàn, kinh doanh rượu, năng lượng, điện và tiêu chuẩn đo lường.

Theo đó, thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ gồm:

Thông báo thực hiện khuyến mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

                                                           Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet


+  Miễn thực hiện thủ tục thông báo thực hiện đối với một số trường hợp: Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến;
 

+ Thương nhân được lựa chọn 01 trong 04 cách thức nộp hồ sơ thông báo tới Sở Công Thương (Qua đường bưu điện, trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử). Đặc biệt thương nhân có thể cùng 1 lúc gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến hộp thư điện tử (email) của Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại (trước đây thương nhân phải gửi hồ sơ giấy đến từng Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại);
 

+ Giảm thời hạn gửi thông báo đến Sở Công Thương từ 07 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.
 

- Bãi bỏ vài thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, 01 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trở lên
 

Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ: Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại;

- Bãi bỏ cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế;

- Cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT

+ Đơn giản hóa thành phần hồ sơ: Bãi bỏ Văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan Nhà nước;

+ Giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc.
 

Cấp giấy phép phân phối rượu quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP

Đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép đối với TTHC này, cụ thể: Bãi bỏ điều kiện "Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên".

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp

- Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG;

- Bãi bỏ thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện;

...

Ngoài ra, theo Phương án này, nhiều TTHC cũng được giảm bớt thành phần hồ sơ, điều kiện cấp phép và rút ngắn thời hạn giải quyết.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1444
Last updated: 07 May, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1012
Bình luận: 0
Ngày đăng: 07 May, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 07 May, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Quyết định 1408/QĐ-BCT

Bài trước     Bài kế
Quyết định 1408/QĐ-BCT       Nghị định 81/2018/NĐ-CP