Đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn chứng từ có hợp lệ hay không?

Article ID: 1434
Last updated: 17 Apr, 2018

Hiện nay việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn được sử dụng khá nhiều trong các văn bản tại doanh nghiệp. Nhiều bạn kế toán khi viết hóa đơn, hay các chứng từ kế toán khác, lấy luôn chữ ký đó đóng lên chứng từ (khi Sếp đi vắng và được sự đồng ý của Sếp).

Điển hình như một bạn tên Trang trả lời trên diễn đàn Webketoan  về việc sử dụng chữ ký khắc sẵn không vấn đề gì:

VẬY CÓ VẤN ĐỀ GÌ HAY KHÔNG?

Mời độc giả xem thông tin bên dưới:

- Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13:

"Điều 19. Ký chứng từ kế toán
 

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

......."

(Luật kế toán 2003 cũng quy định tương tự)

- Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hiệu lực 01/05/2018

Điều 8. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;

c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;

d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;"
 

- Công văn 2826/TCT-PCCS, ngày 09/08/2006
".....

2. Các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế mà người ký văn bản đúng thẩm quyền nhưng sử dụng chữ ký khắc thì cũng không được coi là hoá đơn, chứng từ kế toán và văn bản giao dịch hợp pháp"
 

Như vậy, việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ kế toán là không hợp lệ, cũng không có tính hợp pháp . Bắt đầu từ 01/05/2018, còn bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1434
Last updated: 17 Apr, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 9975
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Apr, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Apr, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan CV2686_090806.doc (27 kb) Download

Nên xem
item Luật kế toán 88/2015/QH13
item Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Bài trước     Bài kế
Hủy hóa đơn       Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí...