Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản

Article ID: 143
Last updated: 21 Jul, 2014

Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT.

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.

Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác định trong phạm vi khung giá quy định.

* Nguồn tham khảo

(Điểm 6, Điều 7, mục 1, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ 01/01/2014)

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 143
Last updated: 21 Jul, 2014
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 10018
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Apr, 2012 by Hải Tâm - Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Jul, 2014 by Ánh Vân - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hoá,...       Giá tính thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt