Những văn bản thuế, kế toán mới sắp có hiệu lực mà Kế toán cần lưu ý

Article ID: 1424
Last updated: 29 Mar, 2018

 1. Thông tư 25/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Chủ yếu xoay quanh:

 • Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
 • Bổ sung quy định liên quan đến khoản chi không được trừ, cụ thể là: 

+ Chi khấu hao TSCĐ.

+ Sửa đổi, bổ sung thêm quy định Chi mua bảo hiểm nhân thọ không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty sẽ không được tính vào chi phí được trừ.
 

+ Chi vượt mức để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động


+  Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

 • Sửa đổi quy định về thuế TNCN liên quan đến  thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Xem chi tiết về Thông tư: tại đây 

2. Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Cụ thể là xử phạt hành vi vi phạm:

 • Quy định chung về pháp luật kế toán
 • Về chứng từ kế toán
 • Về sổ kế toán
 • Tài khoản kế toán
 • Lập và trình bày BCTC
 • Nộp và công khai BCTC
 • Sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán
 • Về kiểm tra kế toán
 • Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
 • Kiểm kê tài sản
 • Bố trí người làm và thuê làm kế toán

                        ……………..

Ví dụ:

- Áp dụng sai chế độ kế toánkỳ kế toán từ 10 - 20 triệu

- Tẩy xóa chứng từ kế toán, Ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu, ký chứng từ kế toán bằng cách đóng dấu chữ ký khắc sẵn, chứng từ chi tiền không ký theo từng liên, từ 3 - 5 triệu.

- Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền phạt 5 đến 10 triệu.

- Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định, từ 5 - 10 triệu.

- Lập BCTC không đúng biểu mẫu, từ 5 - 10 triệu đồng.

- Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán, phạt 20 – 30 triệu.

Xem chi tiết về Nghị định: tại đây  
 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1424
Last updated: 29 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 5403
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 29 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Nghị định 41/2018/NĐ-CP
item Thông tư 25/2018/TT-BTC

Bài trước     Bài kế
Hỏi - đáp về chính sách thuế       Thu nhập khác bao gồm những khoản thu nhập nào?