Quyết toán thuế TNCN sai có bị phạt hay không?

Article ID: 1409
Last updated: 16 Mar, 2018

Căn cứ:

  • Điểm a.3, khoản 1, điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC
  • Khoản 1, khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP 
  • Khoản 4, khoản 5, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Trường hợp quyết toán thuế TNCN sai sẽ bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, nếu khai sai quyết toán thuế TNCN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định trên mà xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, là phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Nguồn tham khảo: Công văn 687/TCT-TNCN, ngày 28/02/2018, Tổng cục thuế hướng dẫn Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1409
Last updated: 16 Mar, 2018
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 2446
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 16 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Thông tư 92/2015/TT-BTC
item Công văn 687/TCT-TNCN
item Nghị định 129/2013/NĐ-CP

Bài trước     Bài kế
Những lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người...       Lưu ý Quyết toán thuế TNCN đối với một số...