Làm việc nhiều nơi quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Article ID: 1383
Last updated: 02 Mar, 2018

Xoay quanh vấn đề này, vẫn có nhiều độc giả khá lúng túng.

Tổng cục thuế đã có câu trả lời hết sức rõ ràng về vấn đề này (Công văn 261/TCT-TNCN, ngày 17/01/2018)

                                                                          Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Cụ thể như sau:

-  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.


Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

+  Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Căn cứ: Điểm c.2, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1383
Last updated: 02 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3313
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 02 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan_CV261_17012018TCT.pdf (534 kb) Download

Nên xem
item Thông tư 92/2015/TT-BTC

Bài trước     Bài kế
Người nộp thuế có được tự cam kết về thu...       Những lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người...