Lưu ý khi thực hiện các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

Article ID: 1382
Last updated: 01 Mar, 2018

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt sẽ bắt đầu áp dụng để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước

                                                                                               Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Tuy nhiên, có vài điểm cần lưu ý khi thực hiện các biểu thuế này.

Cụ thể:

Thời hạn của các biểu thuế 

Thời hạn của các biểu thuế mới kéo dài lên đến 04 - 05 năm và được áp dụng từ năm 2018 đến năm 2022/2023. 

Tuy nhiên, lưu ý về 2 Hiệp định sau:

- Hiệp định với Nhật Bản: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau

+ Từ 01/01/2018 đến 31/3/2018

+ 01/4 năm này đến 31/3 của năm tiếp theo

Cụ thể:

  • 01/4/2018 - 31/3/2019
  • 01/4/2019 - 31/3/2020
  • 01/4/2020 - 31/3/2021
  • 01/4/2021 - 31/3/2022
  • 01/4/2022 - 31/3/2023

- Hiệp định với Ấn Độ: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau:

+ 01/01/2018 đến 30/12/2018

+ 31/12/2018 đến 31/12/2019

+ 01/01/2020 đến 31/12/2020

+ 01/01/2021 đến 30/12/2021

+ 31/12/2021 đến 30/12/2022

- Các Hiệp định còn lại: theo giai đoạn từ 01/01 đến 31/12 từng năm.

Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt

Đối với các mã HS mà cột thuế suất ký hiệu là “*” (dấu sao) thì không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại thời điểm tương ứng.

Thuế nhập khẩu trong và ngoài hạn ngạch thuế quan

Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan, thì mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan được chi tiết tại Biểu thuế kèm theo từng Nghị định.

Mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.

Điều kiện cụ thể để hàng hóa được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo 10 Nghị định (trừ một số quy định cụ thể khác).

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam do Bộ công thương quy định

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) theo đúng quy định.

Nguồn tham khảo: Nguyễn Thủy/customs.gov.vn

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1382
Last updated: 01 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2085
Bình luận: 0
Ngày đăng: 01 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 01 Mar, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018

Bài trước     Bài kế
Thông tư 130/2017/TT-BTC       Thông tư 11/2018/TT-BTC