Năm 2018, Lương thưởng tháng 13 và thưởng theo đánh giá công việc có phải bắt buộc đóng BHXH?

Article ID: 1381
Last updated: 28 Feb, 2018

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa ban hành công văn 560/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH năm 2018.

Cụ thể

Căn cứ:

                                                                                                           Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó:

 Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động,…

CỤ THỂ HƠN: tiền thưởng của người lao động bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm không làm căn cứ để tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1381
Last updated: 28 Feb, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 3598
Bình luận: 0
Ngày đăng: 28 Feb, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 28 Feb, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Luật số 58/2014/QH13
item Nghị định 115/2015/NĐ-CP
item Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Bài trước     Bài kế
Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi...       công văn 1379/BHXH-BT