Tổng hợp văn bản Lao động, tiền lương, bảo hiểm

Article ID: 1370
Last updated: 31 Jan, 2018
TỔNG HỢP VĂN BẢN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM, CÔNG ĐOÀN
Lao động
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính văn bản 
1 Bộ Luật số 10/2012/QH13 18/06/2012 01/05/2013 Bộ luật lao động
2 Nghị định 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 01/03/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động
3 Nghị định 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 10/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính về lao động
4 Nghị định 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP
5 Nghị định 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 01/01/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng 2017
6 Nghị định 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 25/01/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018 (thực hiện từ 01/01/.2018)
Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
7 Luật số 38/2013/QH13 16/11/2013 01/01/2015 Luật việc làm
8 Nghị định 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn Luật việc làm và  Nghị định 28/2015/NĐ-CP
Bảo hiểm
10 Luật số 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 
12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016 Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội
13 Luật 25/2008/QH12 14/11/2008 01/07/2009 Luật Bảo hiểm y tế
14 Luật 46/2014/QH13 13/06/2014 01/01/2015 Sửa đổi 1 số điều Luật bảo hiểm y tế số 25
15 Nghị định 105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 01/01/2015 Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
16 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 01/02/2015 Hướng dẫn thực hiện BHYT
17
Quyết định 595/QĐ-BHXH

14/04/2017

01/05/2017
Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Công đoàn
18 Luật số 12/2012/QH13 20/06/2012 01/01/2013 Luật công đoàn
19 Nghị định 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013 Hướng dẫn điều 10 Luật công đoàn
20 Nghị định 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 10/01/2014 Quy định về tài chính công đoàn

Bài viết có tham khảo bài của Mod bichvantax.06 trên diễn đàn webketoan.com

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1370
Last updated: 31 Jan, 2018
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 4848
Bình luận: 0
Ngày đăng: 31 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 31 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Nghi định 191/2013/NĐ-CP       Công văn 560/LĐTBXH-BHXH