Từ 01/01/2018, Đối tượng thời vụ nào phải tham gia BHXH?

Article ID: 1355
Last updated: 29 Jan, 2018

Căn cứ:

  • Thông báo 3895/BHXH-TB của BHXH TP.Hà Nội
  • Công văn 1734/BHXH-QLT của BHXH TP.HCM
  • BHXH TP.HCM trả lời bạn đọc trên trang chinhphu.vn, baochinhphu.vn

Theo đó:


Vậy đối với các trường hợp thời vụ như:

+ Thanh toán theo đợt, khi làm xong mới trả tiền, không quy định thời gian cụ thể

+ Lao động bán thời gian trả tiền theo tiếng?

………

thì có phải đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN?

BHXH TP,HCM trả lời như sau:

Như vậy: Từ 01/01/2018, Không cần biết người lao động làm việc tại Công ty theo hình thức bán thời gian hay toàn bộ thời gian, hay trả lương theo hình thức nào thì chỉ cần giữa Doanh nghiệp và người lao động giao kết hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN.

Xem thêm:

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1355
Last updated: 29 Jan, 2018
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 6664
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 29 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan TB3895_BHXHVN.doc (32 kb) Download
item Webketoan CV1734_BHXHHCM.pdf (1.74 mb) Download

Nên xem
item Luật lao động 10/2012/QH13
item Quyết định 595/QĐ-BHXH

Bài trước     Bài kế
Hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng bảo...       Sắp về hưu có được nhận trợ cấp thất nghiệp?