Người nộp thuế có được tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc?

Article ID: 1351
Last updated: 24 Jan, 2018

Căn cứ:

  • Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • Công văn 70587/CT-TTHT, ngày 31/10/2017
  • Công văn 71470/CT-TTHT, ngày 06/11/2017

Theo đó:

Đối với người phụ thuộc là:

  •  Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế
  • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như Anh ruột, chị ruột, em ruộtÔng nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế,...

thì phải đáp ứng đủ điều kiện:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động ( chỉ riêng đối với trong độ tuổi lao động)

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Hồ sơ chứng minh người mình phụ thuộc như sau:

1. Về việc xác nhận không có thu nhập:

Trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố đẻ, mẹ đẻ, em ruột, dì ruột không có thu nhập và ngoài tuổi lao động thì người nộp thuế phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 01 (một) triệu đồng.

2. Về việc hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ sống cùng hộ khẩu, không có thu nhập và ngoài độ tuổi lao động thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm:

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân,

+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu),

+ Giấy khai sinh.

- Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là em ruột, dì ruột thuộc đối tượng là cá nhân không nơi nương tựa, không có thu nhập mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng thì hồ sơ chứng minh là

+ Bản chụp CMND hoặc giấy khai sinh,

+ Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật (nếu có)

+ Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc và bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu số 09/XN-NPT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015) có xác nhận của UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.

Người nộp thuế phải tự xác định cá nhân không nơi nương tựa theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của Luật thuế TNCN.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1351
Last updated: 24 Jan, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2466
Bình luận: 0
Ngày đăng: 24 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 24 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan CV71470.pdf (103 kb) Download
item Webketoan CV70587.pdf (98 kb) Download
item WEBKETOAN - MAU BIEU TT 92.ZIP (523 kb) Download

Nên xem
item Thông tư 111/2013/TT-BTC

Bài trước     Bài kế
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với lao động...       Làm việc nhiều nơi quyết toán thuế TNCN ở đâu?