Thẻ BHYT hết hạn năm 2017 chưa được cấp thẻ mới có được hưởng quyền lợi BHYT?

Article ID: 1341
Last updated: 19 Jan, 2018


Vừa qua BHXH Việt Nam ban hành công văn 5917/BHXH-CSYT, ngày 29/12/2017 theo đó yêu cầu các cơ quan BHXH thực hiện đối với việc đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn như sau:

**** Đối với các trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú, thẻ BHYT hết hạn đến 31/12/2017:

Cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở KCB rà soát, lập danh người bệnh; kiểm tra, xác định lý do người bệnh chưa có thẻ BHYT giá trị sử dụng từ 01/01/2018:

  • Trường hợp chưa có thẻ BHYT do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT không kịp thời (trừ nhóm đối tượng có mã HC, DN): tạm thời giải quyết hưởng BHYT đến hết đợt điều trị.
  • Trường hợp cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ BHYT:
     

Cơ quan BHXH cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 hoặc Biên lai thu tiền đóng BHYT do Đại lý thu cấp (Mẫu C68-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 trong đó có ghi rõ mã thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT theo đúng quy định

  •  Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho người lao động:

Cơ quan BHXH thông báo để chủ sử dụng lao động biết về việc này và nêu rõ người bệnh sẽ không được quyền lợi KCB BHYT khi thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng;

  •  Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:

Cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở KCB nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh (hoặc thân nhân) đến địa phương nơi phát hành thẻ BHYT (bao gồm đại lý thu đã tham gia BHYT trước đó hoặc cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng làm đại lý thu hoặc cơ quan BHXH) làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.
 

*****Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

Như vậy khi thẻ BHYT của độc giả hết hạn năm 2017 mà công ty độc giả vẫn đóng BHYT đầy đủ cho nhân viên, thì quyền lợi của nhân viên vẫn được đảm bảo nếu chưa được cấp thẻ kịp.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1341
Last updated: 19 Jan, 2018
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 934
Bình luận: 0
Ngày đăng: 19 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 19 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Tài liệu đính kèm
item Webketoan CV 5917.pdf (1.92 mb) Download

Bài trước     Bài kế
Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ...       Nghỉ 14 ngày trong tháng có được hưởng quyền lợi...