10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng bắt đầu từ 01/01/2018

Article ID: 1329
Last updated: 17 Jan, 2018

Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước.

STT

Nghị định

Biểu thuế

Nội dung chính

1

Nghị định 149/2017/NĐ-CP

VKFTA

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

2

Nghị định 150/2017/NĐ-CP

VN-EAEU FTA


Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.

3

Nghị định 153/2017/NĐ-CP

ACFTA

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

4

Nghị định 154/2017/NĐ-CP

VCFTA

Thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022.

5

Nghị định 155/2017/NĐ-CP

VJEPA

Thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

6

Nghị định 156/2017/NĐ-CP

ATIGA

Thực hiện Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn  2018 - 2022

7

Nghị định 157/2017/NĐ-CP

AKFTA

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

8

Nghị định 158/2017/NĐ-CP

AANZFTA

Thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022

9

Nghị định 159/2017/NĐ-CP

AIFTA

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

10

Nghị định 160/2017/NĐ-CP

AJCEP

Thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

10 Nghị định trên có hiệu lực từ 1/1/2018./.

Nguồn tham khảo: Công văn 05/TXNK-PL, ngày 02/01/2018

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1329
Last updated: 17 Jan, 2018
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 1572
Bình luận: 0
Ngày đăng: 15 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Công văn 05/TXNK-PL
item Nghị định 149/2017/NĐ-CP
item Nghị định 153/2017/NĐ-CP
item Nghị định 155/2017/NĐ-CP
item Nghị định 156/2017/NĐ-CP
item Nghị định 157/2017/NĐ-CP
item Nghị định 158/2017/NĐ-CP
item Nghị định 159/2017/NĐ-CP
item Nghị định 160/2017/NĐ-CP
item Nghị định 150/2017/NĐ-CP
item Nghị định 154/2017/NĐ-CP

Bài trước     Bài kế
Công văn 05/TXNK-PL       Nghị định 149/2017/NĐ-CP