Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?

Article ID: 1314
Last updated: 02 Jan, 2018

Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?

Giải đáp:

- Chi phí của hoá đơn điện tử không lớn, theo khảo sát của các nhà cung cấp hoá đơn điện tử, chi phí phải bỏ ra của hoá đơn điện tử tiết kiệm đến gần 70% chi phí của doanh nghiệp bỏ ra so với hoá đơn giấy thông thường.

+ Chi phí về in ấn hoá đơn.

+ Chi phí chuyển phát nhanh.

+ Chi phí về nhân công xuất hoá đơn.

+ Chi phí bảo quản  và lưu trữ hoá đơn.

+ Chi phí bảo mật hoá đơn.

+ Chi phí nhân công nhập liệu hoá đơn.

....

- Thông thường doanh nghiệp khi sử dụng hoá đơn điện tử chỉ phải trả các khoản chi phí sau:

+ Phí bản quyền phần mềm (trả 1 lần)

+ Chi phí hoá đơn (số lượng theo từng lần phát hành)

+ Chi phí tích hợp (trả 1 lần).

+ Chi phí GTGT theo nhu cầu của khách hàng.
 

Nguồn: Bài viết của Nguyễn Văn Ngọc.

This article was:   Report an issue


Article ID: 1314
Last updated: 02 Jan, 2018
Revision: 1
Views: 548
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?       Tại sao Chính phủ khuyến khích sử dụng hoá đơn...