Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?

Article ID: 1313
Last updated: 04 Jan, 2018

Hoá đơn điện tử có những lợi ích gì?

Giải đáp:

- Hoá đơn điện tử có những lợi ích sau:

+ Gần như tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng mất hoá đơn (Theo Thông tư số 176/2016/TT-BTC mất hoá đơn sẽ phạt tiền từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ)

+ Lưu trữ và bảo quản dễ dàng (có thể lưu trữ trên nhiều phương tiện điện tử như: USB, Laptop, Ổ cứng di động, thẻ nhớ, Cloud, ...)

+ Giảm chi phí chuyển phát nhanh từ 10.000 đ - 30.000đ, tăng khả năng thu hồi công nợ.

+ Bảo mật thông tin hoá đơn tránh mất dữ liệu khách hàng.

+ Chống hoá đơn giả, hoá đơn bất hợp pháp.

+ Gửi nhanh qua email hoặc thông qua tin nhắn truy cấp trang web tra cứu hoá đơn của nhà cung cấp.

+ Tự động lên báo cáo BC26/AC

+ Giảm thiểu sai xót trong quá trình lập hoá đơn

+ Trình bày đẹp không bị in lệch dòng như hoá đơn tự in và đặt in
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

This article was:   Report an issue


Article ID: 1313
Last updated: 04 Jan, 2018
Revision: 2
Views: 508
Comments: 0
Posted: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Updated: 04 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Also read
item Thông tư 176/2016/TT-BTC

Prev     Next
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?       Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?