Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?

Article ID: 1311
Last updated: 04 Jun, 2018

Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?

Giải đáp:

- Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC đã được nhiều Tổng Công Ty và Tập Đoàn lớn sử dụng nhứ: VinGroup, MIC, Media Markt, Phú Thái Group, Gami Group, Viettel, VNPT, EVN, Honda,... do tính chất dễ sử dụng không khó khăn, do không phải kết nối điện tử trực tiếp đến hệ thống cấp mã của Tổng Cục Thuế.

- Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC được thí điểm sử dụng từ 2015 đến nay có khoảng 300 doanh nghiệp sử dụng (bao gồm 200 doanh nghiệp thí điểm ở Hà Nội và Hồ Chí Minh ngay từ đầu) chúng ta thấy lượng doanh nghiệp dùng hoá đơn điện tử có mã xác thực tăng chậm là do tính chất bắt buộc phải kết nối với hệ thống của Tổng Cục Thuế khó khăn và phức tạp hơn.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1311
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1280
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài trước     Bài kế
Có bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử không?       Hóa đơn điện tử là gì?