Có mấy loại hóa đơn điện tử?

Article ID: 1309
Last updated: 04 Jun, 2018

Có mấy loại hoá đơn điện tử ?

Giải đáp:

- Có 2 loại hoá đơn điện tử được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cho phép  lưu hành tại Việt Nam

+ Hoá đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC

+ Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/QĐ-BTC
 

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1309
Last updated: 04 Jun, 2018
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1593
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jan, 2018 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 04 Jun, 2018 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Nên xem
item Thông tư 32/2011/TT-BTC
item Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài trước     Bài kế
Hóa đơn điện tử là gì?       Chi phí của hoá đơn điện tử có lớn không?