Tổng hợp văn bản thuế TNDN hiện hành

Article ID: 1302
Last updated: 26 Dec, 2017

Luật thuế Việt Nam thay đổi liên tục, vì vậy để cập nhật tất cả những thay đổi không phải điều dễ dàng. 

Vì vậy, Webketoan sẽ tổng hợp những văn bản về Thuế TNDN hiện tại, giúp độc giả dễ dàng hơn trong việc cập nhật thông tin.

STT Văn  bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực  Nội dung chính văn bản
1 Luật số 14/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật thuế TNDN
2 Luật số 31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12
3 Luật số 04/VBHN-VPQH 11/07/2013 - 01/01/2009 
- 01/01/2014
Văn bản hợp nhất Luật thuế TNDN,
Quy định về Luật thuế TNDN
4 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế
5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 15/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật thuế TNDN
6 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về Thuế
7 Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và các Nghị định về Thuế
8 Thông tư 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014 Hướng dẫn luật thuế TNDN;
Hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP
9 Thông tư 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC
10 Thông tư 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
11 Thông tư 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015

Sửa đổi bổ sung:
-  Thông tư 78/2014/TT-BTC;
-  Thông tư 119/2014/TT-BTC;
-  Thông tư 151/2014;

Hướng dẫn Nghị định 12/2015/NĐ-CP

12 Nghị định 146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 01/02/2018 Sửa đổi Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Bài viết có tham khảo bài của Mod bichvan.tax06 đăng trên diễn đàn webketoan.com

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1302
Last updated: 26 Dec, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2340
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 26 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Nghị định 146/2017/NĐ-CP       Thông tư 25/2018/TT-BTC