Nghị định mới sửa đổi quy định về Thuế GTGT và Thuế TNDN

Article ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP vào ngày 15/12/2017.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định sau:

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

+ Nghị định 12/2015/NĐ-CP, ngày 12/02/2015

Nghị định chủ yếu xoay quanh:

 • Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là về sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
   
 • Hoàn thuế GTGT
   
 • Khoản chi không được chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
  Cụ thể về phần chi vượt mức khi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,...
  Hiện hành tính vượt mức 1 triệu đồng/tháng /người  khi trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm nhân thọ,... là không được trừ thì từ 01/02/2018 nâng mức 3 triệu đồng/tháng/người.

Nghị định này có hiệu lực 01/02/2018.
 

ĐỌC VĂN BẢN VÀ TẢI: TẠI ĐÂY

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1293
Last updated: 21 Dec, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2998
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hướng dẫn lập và gửi hồ sơ hoàn thuế       Thuế thu nhập doanh nghiệp