Tổng hợp văn bản Thuế TNCN hiện hành

Article ID: 1291
Last updated: 20 Dec, 2017

TỔNG HỢP VĂN BẢN THUẾ TNCN HIỆN HÀNH

STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính của văn bản
1 Luật 04/2007/QH12 21/11/2007 01/01/2009 Luật thuế TNCN
2 Luật 26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi một số điều Luật thuế TNCN
3 Luật 08/VBHN-VPQH 12/12/2012 01/01/2009 Hợp nhất Luật thuế TNCN
4 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế
5 Nghị định 65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 01/07/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
6 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
7 Thông tư 111/2013/TT-BTC 15/08/2013 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, Nghị định về Thuế TNCN
8 Thông tư 04/VBHN-BTC 05/02/2015 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung về Thuế TNCN, Nghị định 65/2013/NĐ-CP
9 Thông tư 92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015 Hướng dẫn thi hành thuế TNCN với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.
Bổ sung một số nội dung Luật số 71/2014/QH13, Nghị định 12/2015/NĐ-CP
10 Thông tư 05/VBHN-BTC 14/03/2016 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung về Thuế TNCN, Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Bài viết có tham khảo bài của Mod bichvan.tax06 đăng trên diễn đàn Webketoan.com

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1291
Last updated: 20 Dec, 2017
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 3665
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 20 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thông tư 151/2014/TT-BTC       Công văn 687/TCT-TNCN