Thẻ BHYT hết hạn trong thời gian nằm viện có được chấp nhận thanh toán?

Article ID: 1290
Last updated: 19 Dec, 2017

Đối với trường hợp người bệnh đang điều trị có thẻ BHYT hết hạn sử dụng:

Căn cứ: Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP

Theo đó:

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú, không chỉ riêng  các trường hợp thẻ hết hạn sử dụng vào cuối năm tài chính (31/12 hàng năm), do nguyên nhân khách quan chưa kịp cấp thẻ BHYT mới.
 

Nguồn tham khảo: Công văn 7149/BYT-BH Bộ y tế ban hành ngày 13/12/2017.
 

This article was:   Report an issue


Article ID: 1290
Last updated: 19 Dec, 2017
Revision: 1
Views: 845
Comments: 0
Posted: 19 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Updated: 19 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Attached files
item Webketoan CV 7149.doc (31 kb) Download

Prev     Next
Mhững công việc về lao động, bảo hiểm phải làm...       Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ...