Những khoản tiền lương được miễn Thuế TNCN

Article ID: 1273
Last updated: 11 Dec, 2017

Những khoản tiền lương được miễn thuế TNCN gồm có: 

- Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Tiền lương hưu:

+ Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

+ Tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Căn cứ pháp lý: 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1273
Last updated: 11 Dec, 2017
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 5569
Bình luận: 0
Ngày đăng: 11 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 11 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ tạm trú, visa,...       Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với lao động...