Thay đổi đồng loạt phiếu giao nhận hồ sơ  khi làm thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

Article ID: 1264
Last updated: 07 Dec, 2017

Hiện nay, Tại TP.HCM cơ quan bảo hiểm đã đồng loạt thay đổi các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

Cụ thể như sau:

     1/ THỦ TỤC THU BHXH, BHYT, BHTN

 • PGNHS 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

          Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (báo giảm)
  Áp dụng: 10/10/ 2017

   
 • PGNHS 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng)
  Áp dụng: 10/10/ 2017

   
 • PGNHS 601: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

                      Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

          Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

          Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
  Áp dụng: 10/10/ 2017

   
 • PGNHS 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị

          Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

          Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)

                      Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

                     Áp dụng: 10/10/ 2017

 • PGNHS 666: Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

           Áp dụng: 27/11/2017

 • PGNHS 666a: Cấp KPCSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục mầm non

            Áp dụng: 27/11/2017

 • PGNHS 611: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ

          Áp dụng: 10/10/ 2017
 

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ: TẠI ĐÂY
 

2/ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH
 

 • PGNHS 201: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
 • PGNHS 202: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
 • PGNHS 203: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH
 • PGNHS 204: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
 • PGNHS 205: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát
 • PGNHS 206: Giải quyết chế độ hưu trí
 • PGNHS 207: Giải quyết chế độ tuất; Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến
 • PGNHS 208: Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo CV số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH VN; Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Luật BHXH số 58/2014/QH13; Trợ cấp khu vực 01 lần
 • PGNHS 209: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến
 • PGNHS 210: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, thành phố khác
 • PGNHS 211: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa
 • PGNHS 215: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng BHXH
 • PGNHS 217: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg
 • PGNHS 220: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
 • PGNHS 222: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
 • PGNHS 224: Cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh và cấp giấy xác nhận thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã;cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
 • PGNHS 226: Thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề
 • PGNHS 227: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư

Tất cả áp dụng bắt đầu ngày 10/10/2017.

Tải phiếu giao nhận hồ sơ: TẠI ĐÂY

           3/ THỦ TỤC SỔ BHXH, THẺ BHYT 

 • PGNHS 607: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
 • PGNHS 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
 • PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
 • PGNHS 610: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi; thay đổi nơi KCB; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT; đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục. Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin
 • PGNHS 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất
 • PGNHS 620: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (xác nhận cho người tham gia dừng đóng BHXH, BHTN tại một đơn vị; đơn vị chuyển sang tỉnh/TP khác; NLĐ đi làm theo HĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc), xác nhận quá trình đóng cho ngườ tham gia BHXH tự nguyện
 • PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
 • PGNHS 622: Xác nhận đang tham gia BHXH; xác nhận thời gian tham gia BHYT 03 năm liên tục đối với trường hợp sử dụng thuốc Glivec
 • PGNHS 623: Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH
 • PGNHS 624: Ghi xác nhận TG đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối TG nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 01/1995 hoặcTG đảm nhiệm chức danh trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã
 • PGNHS 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; bổ sung hổ sơ cấp sổ BHXH cho NLĐ kỳ trước; cấp lại sổ BHXH cho NLĐ do đã nhận trợ cấp BHXH 01 lần bị thu hồi
 • PGNHS 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027
 • PGNHS 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ)
 • PGNHS 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
 • PGNHS 629: Xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
 • PGNHS 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ

Tất cả áp dụng từ ngày 27/11/2017.

Tải phiếu giao nhận hồ sơ: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Các hồ sơ liên quan đến báo tăng, báo giảm, tăng mức đóng phải làm hồ sơ điện tử.

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1264
Last updated: 07 Dec, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 5083
Bình luận: 0
Ngày đăng: 07 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 07 Dec, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
BHXH TP.HCM thay đổi phiếu giao nhận hồ sơ làm thủ...       Từ năm 2018, Lao động nước ngoài có bắt buộc tham...