Hướng dẫn xử lý đóng trùng BHXH 

Article ID: 1227
Last updated: 27 Sep, 2017

Rất nhiều trường hợp có thể do người lao động báo nhầm hay nhân sự sai sót không kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm tại công ty cũ, dẫn đến tham gia bảo hiểm “trùng” tại hai nơi.

Ví dụ, lao động A tham gia bảo hiểm tại công ty A từ tháng 01/2017 đến ngày 10/08/2017, Công ty A này chốt tính đóng bảo hiểm cho lao động này đến hết 08/2017 tức báo giảm bắt đầu từ tháng 09/2017. Ngày 20/08/2017 lao động bắt đầu đi làm tại Công ty B, lao động được ký hợp đồng chính thức nên Công ty B bắt đầu đóng bảo hiểm cho lao động A này vào tháng 08/2017. Như vậy lao động A này sẽ có thời gian đóng trùng 1 tháng tại Công ty A và B. Vậy lao động A này cần phải làm gì để lấy lại tiền bảo hiểm đã đóng trùng tại hai công ty.

Cần lưu ý là thời gian đóng trùng sẽ không được cộng thêm để tính bổ sung thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

Mời độc giả cùng xem hướng dẫn bên dưới:

1/ BHXH TP.Hà Nội

*Trường hợp có 2 sổ bảo hiểm và có thời gian đóng trùng:

- Cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn người lao động lựa chọn 1 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 48, Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

-  Thủ tục thoái thu gồm:

+ Công văn của đơn vị;

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (D02-TS);

+ Sổ BHXH.

Sau đó, công ty cũ của người lao động sẽ có trách nhiệm làm thoái thu đồng thời chốt sổ BHXH (nếu chưa chốt)

*  Trường hợp đã chốt sổ ở công ty cũ, đang tham gia ở công ty mới (có duy nhất 01 sổ BHXH) và có thời gian đóng trùng giữa 2 công ty:

Công ty sẽ lập hồ sơ báo giảm để giảm những tháng trùng tại đơn vị. 

Thủ tục thoái thu gồm:

+ Công văn của đơn vị;

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (D02-TS);

+ Sổ BHXH.

Sau đó, công ty cũ của người lao động sẽ có trách nhiệm làm thoái thu đồng thời chốt sổ BHXH (nếu người lao động chưa chốt sổ).

Nguồn tham khảo: Chinhphu.vn

2/ BHXH TP.HCM:

* Trường hợp có 2 (hơn 2) sổ bảo hiểm và có thời gian đóng trùng:

Đơn vị làm hồ sơ điều chỉnh giảm trùng quá trình tham gia BHXH theo PGNHS (103/.../THU), ghép với hồ sơ gộp sổ theo PGNHS (304/.../SO).

Lưu ý: Nếu người lao động (NLĐ) đã hưởng chế độ đối với thời gian giảm trùng đóng BHXH thì NLĐ phải nộp lại số tiền đã hưởng trước khi giải quyết hồ sơ gộp sổ. 
Sau khi NLĐ đã nộp lại số tiền theo yêu cầu của BHXH, thì nộp lại hồ sơ gộp sổ (kèm chứng từ nộp tiền) để BHXH gộp sổ.


* Trường hợp có thời gian đóng trùng giữa 2 công ty:

Căn cứ quyết định thôi việc tại công ty cũ và hợp đồng lao động tại công ty mới để xác định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, công ty đóng BHXH (công ty cũ/công ty mới) sẽ lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 để giảm những tháng trùng tại đơn vị. 


Đối với các tỉnh thành khác, cũng sẽ làm hồ sơ báo giảm những tháng trùng tại đơn vị (liên hệ cơ quan BHXH quản lý để biết rõ hơn).

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1227
Last updated: 27 Sep, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 5531
Bình luận: 0
Ngày đăng: 27 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 27 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Hồ sơ BHXH cần chuẩn bị khi bị BHXH xác minh trợ...       Hướng dẫn làm chế độ thai sản mới nhất - tháng...