6 vấn đề cần lưu ý khi làm kế toán cho doanh nghiệp mới

Article ID: 1211
Last updated: 18 Sep, 2017

 

 1. Sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn, mặc dù chưa xuất hóa đơn nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải nộp "báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" theo định kỳ.
   

Căn cứ : Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”

 

 1. Giá trị VAT đầu vào chưa kê khai thì được quyền kê khai bổ sung vào các kỳ sau và không giới hạn thời gian. Nhưng chi phí phát sinh năm nào phải được kê khai năm đó.
   

 Căn cứ: Thông tư 156/2013/TT-BTC
 

 1. Trường hợp DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

 Căn cứ: Khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

 1. Không khấu trừ thuế 10 % đối với lao động dưới 3 tháng nếu người lao động có thu nhập dưới 2 triệu đồng/1 tháng. Nếu có thu nhập 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% hoặc có thể làm cam kết 02/TNCN (Điều kiện thu nhập duy nhất 1 nơi và tại thời điểm làm cam kết có MST)

Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC

 

      5*(Quan trọng). Những khoản chi phí phải thanh toán trên 20 triệu nhưng công ty lại nộp tiền mặt vào TK công ty đối tác như vậy cũng sẽ không được khấu trừ chi phí thuế TNDN và thuế GTGT đầu vào. Theo đó doanh nghiệp cần phải lập ỦY NHIỆM CHI để chuyển tiền từ tài khoản của công ty mình qua tài khoản của công ty đối tác.

Căn cứ: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC
 

 1.  Doanh nghiệp được báo lỗ trong bao nhiêu năm? 5 năm hay 3 năm liên tiếp?
  Theo đó, lỗ là tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp, không có quy định về việc hạn chế lỗ trong thời gian bao lâu, chỉ có quy định về thời gian 
  được phép chuyển lỗ  tính liên tục qua các năm là 5 năm (kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ), quá thời hạn 5 năm, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.


  Căn cứ: Thông tư 78/2014/TT-BTC   

 

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1211
Last updated: 18 Sep, 2017
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 3718
Bình luận: 0
Ngày đăng: 18 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 18 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Những trường hợp nào thì bị ấn định thuế?       Điều kiện được nộp dần tiền chậm nộp thuế