Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT - Tháng 08, Tháng 09/2017

Article ID: 1206
Last updated: 15 Sep, 2017


Câu hỏi 1: Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm?


 

Câu hỏi 2: Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không?

Câu hỏi 3: Chụp X quang có được hưởng 100% BHYT?

 

Câu hỏi 4: Chậm đóng BHXH bao nhiêu ngày sẽ phải nộp thêm tiền lãi?

Câu hỏi 5: Chế độ ốm đau dài ngày tính hưởng theo tháng

Câu hỏi 6: Ảnh CMND bị mờ, làm thế nào để giải quyết chế độ BHYT?

Câu hỏi 7: Làm việc sau tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH

Biên tập Webketoan

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

This article was:   Report an issue


Article ID: 1206
Last updated: 15 Sep, 2017
Revision: 2
Views: 6068
Comments: 0
Posted: 15 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
Updated: 15 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Prev     Next
BHXH TP.HCM yêu cầu rà soát mã số BHXH và bổ sung...       Hướng dẫn tra cứu mã sổ BHXH khi tăng mới lao...