Hồ sơ BHXH cần chuẩn bị khi bị BHXH xác minh trợ cấp thai sản có dấu hiệu trục lợi

Article ID: 1196
Last updated: 12 Sep, 2017

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản, trong một số trường hợp đơn vị có dấu hiệu lợi dụng đề trục lợi thì cơ quan BHXH có quyết định kiểm tra, xác minh lại quá trình tham gia BHXH tại đơn vị. 

I. Hồ sơ chung

1.    Hợp đồng lao động, 
2.    Hồ sơ xin việc / Hồ sơ lao động / Sơ yếu lý lịch của toàn bộ người lao động tại đơn vị,
3.    Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương,
4.    Quyết toán thuế TNCN,
5.    Đăng ký thang lương, bảng lương và đăng ký sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh Xã hội,
6.    Trường hợp lao động chưa tham gia đóng BHXH cần bổ sung hồ sơ chứng minh lao động đang tham gia BHXH ở nơi khác như thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, sổ BHXH hoặc lao động đang nghỉ hưởng chế độ như: Quyết định nghỉ hưu, Quyết định hưởng mất sức hoặc thẻ BHYT...)


II. Một số trường hợp khác cần bổ sung để chứng minh

* Đối với trường hợp đề nghị thoái giảm bổ sung:

1.    Quyết định chấm dứt hợp đồng của lao động đề nghị thoái giảm
2.    Quyết toán thuế TNCN, bảng chấm công, bảng lương của công ty từ thời điểm đề nghị truy giảm.

* Đối với trường hợp xác minh để thanh toán thai sản cần thêm: Sổ BHXH, Giấy khai sinh con của NLĐ, nếu sau thai sản nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động thì phải có quyết định chấm dứt hợp đồng kèm theo.

Nguồn: Phan Tuấn Nam – BĐH Webketoan

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1196
Last updated: 12 Sep, 2017
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2965
Bình luận: 0
Ngày đăng: 12 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 12 Sep, 2017 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội       Hướng dẫn xử lý đóng trùng BHXH