Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016

Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC  thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trích: Điều 91

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1112
Last updated: 25 Oct, 2016
Bản cập nhật: 2
Lượt xem: 1615
Bình luận: 0
Ngày đăng: 20 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 25 Oct, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Chế độ kế toán DNNVV - TT133       Điều khoản hồi tố