Thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH

Article ID: 1101
Last updated: 26 Sep, 2016

1. Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh

- Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán:

- Các thủ tục, giấy tờ: thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ ,..

- Giấy ra viện, toa thuốc, các chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng.

- Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ liên quan).

Ngoài ra còn tùy vào một số trường hợp cụ thể mà BHXH sẽ yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ.

3. Thanh toán trực tiếp:

- Người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

- Trong thời gian 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh. 
Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thân nhân nếu đến nhận tiền thay cho người bệnh thì phải nộp giấy ủy quyền

4. Mức thanh toán BHYT

- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

- Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại phụ lục, cụ thể.

Mức thanh toán trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT

(Ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC)

Loại hình khám bệnh, chữa bệnh Tuyến chuyên môn kỹ thuật Mức thanh toán tối đa cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh
1. Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

60.000

2. Nội trú

- Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

- Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương

- Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương

- 500.000

 - 1200.000


- 3.600.000

Lưu ý:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Điểm c, Khoản 3, Điều 16, Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014:

Khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến từ tuyến tỉnh trở lên sẽ không thuộc diện được thanh toán trực tiếp.

Nguồn tham khảo: 

Khoản 1,  Điều 2, Quyết định 919/QĐ-BHXH

- Khoản 20, Điều 1, Luật BHYT sửa đổi số 46/2014/QH13

- Điều 15, Điều 16, Thông tư liên tịch số 14/TTLT/BYT-BTC

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1101
Last updated: 26 Sep, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 1418
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Sep, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 26 Sep, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Mức hưởng BHYT trong một số trường hợp cụ thể       Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ...