Các trường hợp giảm thuế khác

Article ID: 1087
Last updated: 04 May, 2016
 •  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó:


  + Số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên.

  + Sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a,  điểm 2.9,  Khoản 2,  Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và tiết a, điểm 2.10, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nếu hạch toán riêng được.

  Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

  Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

  Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

  + Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

  + Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

  + Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không giảm thuế theo Khoản này.

 • Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số hướng dẫn tại tiết b, điểm 2.9, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và tiết b điểm 2.10, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nếu hạch toán riêng được.


  Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí được trừ bao gồm: 


  + Học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học);

  + Tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.


 • Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

* Nguồn tham khảo: Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực 02/08/2014

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1087
Last updated: 04 May, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1568
Bình luận: 0
Ngày đăng: 04 May, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 04 May, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Thu nhập được miễn thuế       Thuế thu nhập cá nhân