Người nộp thuế

Article ID: 1085
Last updated: 29 Apr, 2016

Người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm:

♦ Cá nhân 

♦ Nhóm cá nhân

Hộ gia đình

có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh).

Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

♦ Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

♦ Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

♦ Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Người nộp thuế ở trên không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

* Nguồn tham khảo: Điều 1, Chương I Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày hiệu lực 30/07/2015

Đánh giá bài::   Báo lỗi bài viết


Article ID: 1085
Last updated: 29 Apr, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1438
Bình luận: 0
Ngày đăng: 29 Apr, 2016 by Loan - Webketoan
Ngày cập nhật: 29 Apr, 2016 by Loan - Webketoan
print  Print email  Subscribe email  Email to friend share  Share pool  Add to pool comment  Add comment
Bài trước     Bài kế
Phương pháp tính thuế       Thủ tục, hồ sơ khai thuế